Algemene voorwaarden

  • Lidmaatschap

1.1 De overeenkomst is van onbepaalde duur en eindigt als een van beide partijen dit opzegt. Als het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd, zal het stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd. Dit geldt alleen bij een maandelijkse betaling. Bij de andere betalingsvormen geldt alleen de afgesproken duur.                                         

1.2 Er geldt een opzegtermijn van een maand.

1.3 Ook bij een tijdelijke opzegging geldt een maand opzegtermijn.

1.4 De trainingstijden kunnen door Betweentheropes / mw team op elk moment worden gewijzigd. De sportschool is gesloten op officiële feestdagen. Het lid dient deze periode normaal te voldoen. In de zomerperiode kunnen er aangepaste trainingstijden en dagen van toepassing zijn.

  • Inschrijfgeld

2.1 Het inschrijfgeld bestaat uit administratiekosten.

2.2 Het inschrijfgeld wordt met de eerste SEPAincasso geïncasseerd.

  • Contributie

3.1 Het lesgeld dient ook te worden betaald als de deelnemer om welke reden dan ook niet aan de activiteiten deelneemt. Dit ontheft hem niet aan zijn financiële verplichtingen.

3.2 Eventuele verhogingen van het lesgeld worden tijdig aangekondigd voordat deze worden toegepast.

3.3 Het lid dient ervoor te zorgen dat de betalingen probleemloos verlopen. Als de betalingen niet zijn ontvangen, om wat voor reden dan ook, dienen deze zo spoedig mogelijk te worden voldaan.

3.4 Als de gelden niet (tijdig) worden betaald, wordt de inning hiervan overgedragen aan een incassobureau. Alle kosten die hieruit voortvloeien, zoals gerechtelijke en/of buitenrechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer.

  • Opzegging Lidmaatschap

4.1 BetweenTheRopes / mw team kan het lidmaatschap per direct opzeggen, en/of als het lid in overtreding is van één van de huisregels, en/of als het lid onzedelijk gedrag vertoont.

4.2 Het lid kan alleen schriftelijk of per email het lidmaatschap opzeggen met een opzegtermijn van minimaal één maand.

4.3 Uitschrijven kan alleen schriftelijk gedaan worden. De uitschrijving geldt pas nadat alle betalingen zijn voldaan en er door beide partijen is ondertekend. Als het lid minderjarig is, moet de ouder of voogd dit ondertekenen. Het lid kan zichzelf dus niet telefonisch, per sms of via andere media uitschrijven.

4.4 Na opzegging van het lidmaatschap kan het lid geen aanspraak meer maken op eerdere betaalde inschrijfgelden, lesgelden of andere tegoeden.

  • Aansprakelijkheid

5.1 Het lid is in het bezit van een eigen ziektekostenverzekering.

5.2 Betweentheropes / mw team is niet aansprakelijk voor gestolen of zoekgeraakte spullen van het lid.

5.3 De persoonsgegevens worden privé gehouden en worden niet verstrekt aan derden. Ze worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden.

ZET NU DE EERSTE STAP

MELD JE AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES.